Informace o souhlasu se zpracováním osobních údajů

Správce osobních údajů:

Nadace Špuntíci, IČO: 140 99 578, se sídlem Ortenovo náměstí 1524/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 2052 coby správce osobních údajů (dále jen „Správce“), tímto informuje o podmínkách souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutých do kontaktního formuláře na webu Správce v souvislosti s podáním žádosti o výběr finančních prostředků v rámci veřejné sbírky.

Pro jakékoliv otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte tento kontakt:

Kontaktní osoba:               Mgr. Alexandra Uherková, MBA

Telefonní číslo:                 725 819 816;

E-mailová adresa:             info@nadacespuntici.cz

Účel zpracování osobních údajů:

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje nezletilé osoby za účelem posouzení, zda bude žádosti nezletilé osoby o výběr finančních prostředků v rámci veřejné sbírky pro nezletilou osobu vyhověno.

Typ údajů:

Pro výše uvedené účely Správce zpracovává osobní údaje nezletilé osoby, které patří do zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), přičemž se bude jednat o údaje o zdravotním stavu nezletilé osoby.

Právní základ zpracování:

Souhlas nezletilé osoby. Pokud nezletilá osoba souhlas Správci neudělí, osobní údaje nezletilé osoby k výše popsaným účelům Správce užívat nebude. V takovém případě však není možné podat žádost o výběr finančních prostředků pro nezletilou osobu v rámci veřejné sbírky.

Doba zpracování:

Osobní údaje poskytnuté nezletilou osobou do kontaktního formuláře Správce zpracovává po dobu 1 měsíce. Tato doba je nezbytná k vyhodnocení, zda je nezletilá osoba vhodná na výběr peněžních prostředků v rámci veřejné sbírky. Nejdéle však osobní údaje Správce zpracovává po dobu trvání souhlasu nezletilé osoby s jejich zpracováním.

Odvolání souhlasu:

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů nezletilé osoby k výše uvedenému účelu je možné kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktního e – mailu uvedeného výše. Jakmile nezletilá osoba souhlas odvolá, nebude Správce osobní údaje nezletilé osoby pro výše uvedené účely dále zpracovávat.

Příjemci osobních údajů:

K osobním údajům nezletilé osoby zpracovávaným na základě tohoto souhlasu mohou mít přístup následující osoby:

  • osoby spolupracující se Správcem;
  • členové správní rady Nadace Špuntící

Osobní údaje nezletilé osoby Správce nepředává mimo EU.

Práva nezletilé osoby a další informace:

Informace o tom, jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva a jak je uplatnit, a další informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je kdykoli dostupný k nahlédnutí na www.nadacespuntici.cz/pomoc- handicapovanym-detem/