Pomoc Ukrajině

Podpořte ukrajinské občany zasažené válečným konfliktem

4. 3. 2022 jsme otevřeli veřejnou sbírku. Získání peněžitých prostředků bude použito na humanitární pomoc pro ukrajinské občany zasažené válečným konfliktem. Přispět můžete na transparentní účet 2002131636/2010

Informace pro potvrzení

Vystavené potvrzení vám zašleme na e-mail.


Informace pro platbu


 

Číslo účtu: 2002131636/2010

Využijte možnost QR platby s předvyplněnými údaji.

Transakce můžete vidět zde.

Účel veřejné sbírky

Finanční prostředky z veřejné sbírky budou použity na humanitární pomoc pro ukrajinské občany zasažené válečným konfliktem, tj. na úhradu:

  1. potravin, oblečení, léků, zdravotní péče, ubytování, vybavení domácností, hygienických potřeb a dalšího nezbytného zboží či služeb potřebných ke zmírnění následků tíživé životní situace ukrajinských občanů;
  2. nákladů spojených s dopravou materiální pomoci i ukrajinských občanů prchajících před válkou;
  3. rekvalifikačních, jazykových a vzdělávacích kurzů a vzdělávacích pomůcek pro ukrajinské občany;
  4. hraček a nákladů na volnočasové aktivity ukrajinských dětí a jejich rodin včetně dopravy a vstupného;
  5. asistenčních služeb v rámci pomoci začlenění ukrajinských uprchlíků do pracovního procesu a začlenění jejich dětí do školského systému.

Aktuality

10 000 Kč obdržela OTEVŘENÁ NÁRUČ, o.p.s.

V Ostravě 24. 8. 2022

Nadace Špuntíci věnovala finanční příspěvek OTEVŘENÁ NÁRUČ, o.p.s. na úhradu rekvalifikačních, jazykových a vzdělávacích kurzů a vzdělávacích pomůcek pro ukrajinské občany; asistenčních služeb v rámci pomoci začlenění ukrajinských uprchlíků do pracovního procesu a začlenění jejich dětí do školského systému

15 000 Kč obdržela ISNA-MSE z.s. na podporu ukrajinských matek a dětí

V Ostravě 2. 6. 2022

V sobotu 2. 6. 2022 předala ředitelka Nadace Špuntíci spolu s ambasadorkou finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč ISNA – MSE na pomoc ukrajinským matkám a dětem  na úhradu potravin, zdravotní péče a nákladů na volnočasové aktivity 

Předali jsme 15 000 Kč SANGA z.s. na výrobu zdravého jídla pro ukrajinské uprchlíky

V Praze 12. 5. 2022

Předali jsme finanční dar 15 000 Kč spolku SANGA na projekt Jídlo pro všechny, který připravuje zdravé a teplé jídlo pro ukrajinské uprchlíky v uprchlickém centru na Václavském náměstí 62 v Praze.

Získali jsme 128 000 Kč na podporu ukrajinských občanů

V Praze 20. 4. 2022

Děkujeme panu Lahodovi a VOLTA REAL, a.s. za finanční dar 128.000 Kč, který bude věnován na humanitární pomoc pro ukrajinské občany zasažené válečným konfliktem.

Podporu naší veřejné sbírce vyjádřila i Miss Ukrajina 2021 Antonina Polovenko

V Praze 11. 4. 2022

Předali jsme 108 600 Kč ukrajinským ženám a dětem

V Ostravě 8. 4. 2022

Dnes jsme předali 108.600 Kč Střední škole prof. Zdeňka Matějčka na humanitarní pomoc ukrajinským občanům, kteří zde našli náhradní ubytování. Děkujeme všem dárcům, především AKORD & POKLAD a Rotary club Ostrava City.

Nadace Špuntíci navázala spolupráci s organizací ISNA-MSE z.s., která provozuje poradnu Bílá Medvědice pro ukrajinské matky a děti

V Ostravě 4. 4. 2022

Cílem poradny je zajistit zprostředkování práce pro ukrajinské ženy a pomoci s vyhledáváním vzdělávání pro jejich děti. Poskytnout odbornou a psychologickou péči.

Přispět můžete libovolnou částkou na transparentní účet veřejné sbírky

Záznam rozhovoru ze Snídaně s Novou – 6. 4. 2022

Nadace Špuntíci navázala spolupráci se Střední školou prof. Zdeňka Matějčka, kde jsou ubytovaní ukrajinští občané

V Ostravě 18. 3. 2022

Přispět můžete libovolnou částkou na transparentní účet veřejné sbírky

Pomoc ukrajinským občanům zasažených válečným konfliktem, kteří našli ubytování na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka. Děkujeme, že pomáháte s námi.

Nadace Špuntíci ukončila materiální sbírku na Zámku Bruntál

V Bruntálu dne 9. 3. 2022

Dnes byla předána materiální sbírka, která se konala na Zámku Bruntál. Hmotné věci jsme, prostřednictvím našeho partnera Trofeo NIKÉ, předali Charitě Krnov, která vše přerozdělí potřebným z Ukrajiny. Děkujeme všem lidem, kteří se zapojili a přispěli do materiální sbírky. Velké poděkování patří také Emě Havelkové, Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace a všem zaměstnancům Zámku Bruntál, Marcele Rotter a Janu Krkoškovi.

Video – předávání materiální sbírky

Napsali o nás

Náš Region

Napsali o nás

Business Lifestyle

Článek zde

Nadace Špuntíci ukončuje materiální sbírku pro Ukrajinu

V Praze dne 4. 3. 2022

Děkujeme všem, kdo se zapojili do materiální sbírky pro Ukrajinu. Celkem jsem předali více než 15 tun humanitární pomoci.

Dnes otevíráme veřejnou sbírku. Získání peněžitých příspěvků na humanitární pomoc pro ukrajinské občany zasažené válečným konfliktem. Přispět můžete na transparentní účet 2002131636/2010

Nadace Špuntíci otevírá materiální sbírku pro ukrajinské rodiny přicházející do ČR

V Praze dne 28. 2. 2022

Dnes začíná materiální sbírka pro rodiny přicházející z Ukrajiny do ČR. Sběrné místo Zámek Bruntál od 9:30 do 16:30. Nadace Špuntíci se partnersky podílí na spolupráci s Trofeo NIKÉ a Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace

Napsali o nás

Business Lifestyle

Článek zde

Nadace Špuntíci otevírá materiální sbírku pro Ukrajinu

V Praze dne 26. 2. 2022

Nadace Špuntíci, která vznikla na konci loňského roku jako projekt vydavatelství A 11 na podporu handicapovaných dětí do 15 let, reaguje na aktuální situaci na Ukrajině a otevírá materiální sbírku dne 27. 2. 2022 od 9:00 do 18:00 „Pomozte společně lidem na Ukrajině“. Ta si klade za cíl shromáždit materiální pomoc na třech různých sběrných místech v Praze, Hranici a Ostravě a pravidelně ji odvážet na Ukrajinu. Sbírka probíhá ve spolupráci se společností Arcada NeuroMedical Center.