Pomoc Ukrajině

Aktuality

V Praze 7. 12. 2022

118 000 Kč na podporu ukrajinských občanů

V prosinci jsme podpořili ukrajinské občany zasažené válkou (dovybavení pokojů a hygienické. pomůcky).

Video

V Ostravě 24. 8. 2022

10 000 Kč obdržela OTEVŘENÁ NÁRUČ, o.p.s.

Nadace Špuntíci věnovala finanční příspěvek OTEVŘENÁ NÁRUČ, o.p.s. na úhradu rekvalifikačních, jazykových a vzdělávacích kurzů a vzdělávacích pomůcek pro ukrajinské občany; asistenčních služeb v rámci pomoci začlenění ukrajinských uprchlíků do pracovního procesu a začlenění jejich dětí do školského systému

V Ostravě 2. 6. 2022

15 000 Kč obdržela ISNA-MSE z.s. na podporu ukrajinských matek a dětí

V sobotu 2. 6. 2022 předala ředitelka Nadace Špuntíci spolu s ambasadorkou finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč ISNA – MSE na pomoc ukrajinským matkám a dětem  na úhradu potravin, zdravotní péče a nákladů na volnočasové aktivity 

V Praze 12. 5. 2022

Předali jsme 15 000 Kč SANGA z.s. na výrobu zdravého jídla pro ukrajinské uprchlíky

Předali jsme finanční dar 15 000 Kč spolku SANGA na projekt Jídlo pro všechny, který připravuje zdravé a teplé jídlo pro ukrajinské uprchlíky v uprchlickém centru na Václavském náměstí 62 v Praze.

V Praze 20. 4. 2022

Získali jsme 128 000 Kč na podporu ukrajinských občanů

Děkujeme panu Lahodovi a VOLTA REAL, a.s. za finanční dar 128.000 Kč, který bude věnován na humanitární pomoc pro ukrajinské občany zasažené válečným konfliktem.

V Praze 11. 4. 2022

Podporu naší veřejné sbírce vyjádřila i Miss Ukrajina 2021 Antonina Polovenko

V Ostravě 8. 4. 2022

Předali jsme 108 600 Kč ukrajinským ženám a dětem

Dnes jsme předali 108.600 Kč Střední škole prof. Zdeňka Matějčka na humanitarní pomoc ukrajinským občanům, kteří zde našli náhradní ubytování. Děkujeme všem dárcům, především AKORD & POKLAD a Rotary club Ostrava City.

V Ostravě 4. 4. 2022

Nadace Špuntíci navázala spolupráci s organizací ISNA-MSE z.s., která provozuje poradnu Bílá Medvědice pro ukrajinské matky a děti

Cílem poradny je zajistit zprostředkování práce pro ukrajinské ženy a pomoci s vyhledáváním vzdělávání pro jejich děti. Poskytnout odbornou a psychologickou péči.

Záznam rozhovoru ze Snídaně s Novou – 6. 4. 2022

V Ostravě 18. 3. 2022

Nadace Špuntíci navázala spolupráci se Střední školou prof. Zdeňka Matějčka, kde jsou ubytovaní ukrajinští občané

Pomoc ukrajinským občanům zasažených válečným konfliktem, kteří našli ubytování na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka. Děkujeme, že pomáháte s námi.

V Bruntálu dne 9. 3. 2022

Nadace Špuntíci ukončila materiální sbírku na Zámku Bruntál

Dnes byla předána materiální sbírka, která se konala na Zámku Bruntál. Hmotné věci jsme, prostřednictvím našeho partnera Trofeo NIKÉ, předali Charitě Krnov, která vše přerozdělí potřebným z Ukrajiny. Děkujeme všem lidem, kteří se zapojili a přispěli do materiální sbírky. Velké poděkování patří také Emě Havelkové, Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace a všem zaměstnancům Zámku Bruntál, Marcele Rotter a Janu Krkoškovi.

Video – předávání materiální sbírky

Napsali o nás

Náš Region

Napsali o nás

Business Lifestyle

Článek zde

V Praze dne 4. 3. 2022

Nadace Špuntíci ukončuje materiální sbírku pro Ukrajinu

Děkujeme všem, kdo se zapojili do materiální sbírky pro Ukrajinu. Celkem jsem předali více než 15 tun humanitární pomoci.

Dnes otevíráme veřejnou sbírku. Získání peněžitých příspěvků na humanitární pomoc pro ukrajinské občany zasažené válečným konfliktem. Přispět můžete na transparentní účet 2002131636/2010

V Praze dne 28. 2. 2022

Nadace Špuntíci otevírá materiální sbírku pro ukrajinské rodiny přicházející do ČR

Dnes začíná materiální sbírka pro rodiny přicházející z Ukrajiny do ČR. Sběrné místo Zámek Bruntál od 9:30 do 16:30. Nadace Špuntíci se partnersky podílí na spolupráci s Trofeo NIKÉ a Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace

Napsali o nás

Business Lifestyle

Článek zde

V Praze dne 26. 2. 2022

Nadace Špuntíci otevírá materiální sbírku pro Ukrajinu

Nadace Špuntíci, která vznikla na konci loňského roku jako projekt vydavatelství A 11 na podporu handicapovaných dětí do 15 let, reaguje na aktuální situaci na Ukrajině a otevírá materiální sbírku dne 27. 2. 2022 od 9:00 do 18:00 „Pomozte společně lidem na Ukrajině“. Ta si klade za cíl shromáždit materiální pomoc na třech různých sběrných místech v Praze, Hranici a Ostravě a pravidelně ji odvážet na Ukrajinu. Sbírka probíhá ve spolupráci se společností Arcada NeuroMedical Center.